Algemene voorwaarden

Afspraak en intake

 • De massagebehandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats.
 • Bij PRO massage vinden we hygiëne erg belangrijk. Wij verwachten van onze cliënten hetzelfde. PRO massage behoudt zich het recht voor een afspraak te annuleren of af te breken, indien er geen sprake is van een hygiënische of veilige situatie.
 • Een gemaakte afspraak kan tot 24 uur van te voren telefonisch afgezegd of verzet worden. Is dat niet het geval dan is PRO massage helaas genoodzaakt de kosten van de behandeling voor 100% in rekening te brengen.
 • Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling houden we een intakegesprek met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie, die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
 • Persoonlijke en/of medische gegevens zullen nooit zonder schriftelijke toestemming van cliënt aan derden verstrekt worden.
 • In bepaalde gevallen wordt cliënt aangeraden zijn/haar behandelend arts of specialist te raadplegen alvorens een massage te ondergaan.
 • We kunnen te allen tijden beslissen de massage niet door te laten gaan als blijkt dat de door cliënt opgegeven aandoening reden geeft tot contra-indicatie.


Tarieven en betaling

 • De tarieven van de massages/behandelingen staan vermeld op de website.
 • De tarieven zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.
 • De betaling wordt na afloop van de massage/behandeling per pin of contant voldaan.


Cadeaubonnen

 • Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.
 • De cadeaubon is onbeperkt geldig.
 • Bij twijfel over de echtheid van een in te leveren cadeaubon behoudt PRO massage zich het recht voor deze als betaalmiddel te weigeren.


Aansprakelijkheid

De cliënt maakt uit vrije wil en op eigen verantwoordelijkheid gebruik van onze diensten. PRO massage kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel.


Klachtenregeling, onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschilleninstantie

PRO massage streeft ernaar om de massage/behandeling en het contact met de cliënt zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Mocht er onverhoopt een klacht zijn over de behandeling of de bejegening van de cliënt dan is het goed om dat kenbaar te maken in een persoonlijk gesprek of via e-mail. PRO massage zal de klacht zo goed mogelijk proberen op te lossen.


Overig

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door PRO massage te allen tijde worden gewijzigd.